resize Tag

Kod većine sajtova jedna od glavnih stranica u meniju je “Galerija”, u komunikaciji sa klijentom i slanjem kompletnog sadržaja za sajt niko ne obraća pažnju na veličinu slika, obično sam dobijao slike originalnog kvaliteta sa nekog digitalnog fotoaparata gde je rezolucija slika preko 3000px širine. Što je zaista previše kada je upitanju internet i učitav