Coyote

Artistikum

Aleksandar Pajić / Artistikum

artistikum centar za edukaciju

Artistikum

je centar koji se bavi podučavanjem i kreativnim usmeravanjem dece, mladih kao i starijih polaznika, iz oblasti likovne i muzičke umetnosti. Nastali smo iz želje da se umetnička scena Beograda neprestano razvija i istražuje u cilju umetničke održivosti, te se i jasno izjašnjavamo kao “Centar za edukaciju i razvoj umetnosti” koji se širi i razvija ka svim likovnim i muzičkim ostvarenjima.

USLUGE

YEAR:

od 2016

Category:

Web development