Coyote

Animal Club Apparel

Aleksandar Pajić / Animal Club Apparel

animal club logo

british columbia

Kanadski startup sa konceptom prodaje garderobe gde se 20% od prihoda uplaćuje u udruženje za zaštitu životinja.

USLUGE

YEAR:

2018

Category:

Web development