Aleksandar Pajić

Dodavanje click tag-a na HTML5 banner

Add to click-tag on HTML5 banner in Google Web Designer

Pojavom HTML5 i ukidanjem Flash animacija Google je izbacio po mom mišljenju veoma lep alat za kreiranje dinamičkih bannera.

Koji možete da preuzmete besplatno Google Web Designer

 

Radeći u Ringier Axel Springer-u kao najvećem online publisher-u potreba za izradom kao i postavljanjem gotovih banner-a u DFP je velika. Mnoge kreativne agencije dostavljaju HTML5 banere bez click tag-a gde prilikom postavke kampanja nema link koji vodi do stranice. Linkovanje banera je moguće izvršiti jedino u otvorenom fajlu u okviru GWD okruženja.

 

ADD clicktag in google web designer

Kao primer ću navesti jednu veoma jednostavnu animaciju ali je princip isti i za neku komplikovaniju.

1. Po završetku kreiranja animacije sa desne strane izaberemo > Components > Tap Area

Google Web Designer

 

2. Duplim klikom na “Tap Area” podešavamo pravougaonik preko kreative kako bi označili deo koji će biti klikabilan.

Google Web Designer

U okviru polja Properties možemo da upišemo tačnu dimenziju kao i poziciju.

 

3. Dodajemo Events > Add event

Google Web Designer

U prozoru koji nam se prikazuje moramo da ispratimo još četiri koraka:

  • event biramo: Tap Area > Touch/Click

Dodavanje click tag-a na HTML5 banner u Google Web Designer-u event

 

  • action biramo: Action > Google Ad > Exit Ad > gwd-ad

Dodavanje click tag-a na HTML5 banner u Google Web Designer-u action

 

  • receiver biramo: Receiver > gwd-ad

Dodavanje click tag-a na HTML5 banner u Google Web Designer-u reciever

 

  • configuration U poslednjem koraku nam se otvara Configuration polja gde upisujemo:
    • Metrics ID “ClickTag”
    • URL: “link do krajnje stranice”

Dodavanje click tag-a na HTML5 banner u Google Web Designer-u configuration

 

Kada smo kliknuli OK možemo da pogledamo Preview i da sačuvamo ceo fajl kao .zip i postavimo u DFP.

Ukoliko imate nekih pitanja slobodno me kontaktirajte.