Aleksandar Pajić

Automatska promena rezolucije više slika

Kod većine sajtova jedna od glavnih stranica u meniju je “Galerija”, u komunikaciji sa klijentom i slanjem kompletnog sadržaja za sajt niko ne obraća pažnju na veličinu slika, obično sam dobijao slike originalnog kvaliteta sa nekog digitalnog fotoaparata gde je rezolucija slika preko 3000px širine. Što je zaista previše kada je upitanju internet i učitavanje web stranica i naravno znamo da slike moramo da optimizujemo i smanjimo. Photoshop je alat koji svaki dan koristim i nije problem u njemu smanjiti rezoluciju desetak slika, sve dok nisam započeo saradnju sa klijentom koji je imao preko 300 slika. Kao najbrže rešenje našao sam…

 

Photoshop action

Pre nego što počnemo sa kreiranjem akcije potrebno je da se pripremi folder sa velikim slikama za optimizaciju kao i prazni folder u koji ćemo da sačuvamo optimizovane slike.

 

1. Ubacićemo prvu sliku iz foldera i u padajućem meniju Windows izabrati Actions (prečica Alt+F9)

photoshop action 1

 

2. Otvaranjem novog prozora sa desne strane kreiraćemo novu akciju

photoshop action 2

 

3. U polje Name upišemo ime akcije i klikom na Record započinju koraci koji će se primenjivati za kompletnu radnju.

photoshop action 3

 

4. Za promenu veličine izaberemo padajući meni > Image a potom > Image size (ili prečicu Alt + Ctrl + I)

photoshop-action-4

Odaberemo zadatu veličinu i kliknemo OK.

 

5. Kada smo odredili na koju veličinu smanjujemo slike neophodno je da sledeći korak zadamo akciji u koji folder će se smanjene slike čuvati.

File > Save As > Folder koji smo kreirali na Desktopu ili nekom drugom direktorijumu.

 

6. Sada je naša akcija gotova, da bi je zaustavili i sačuvali neophodno je da odemo na prozor Action, crveni krug označava da je snimanje u toku na simbol stop zaustavljamo akciju.

photoshop-action-6

 

7. Naša Akcija je sada kreirana, kako bi je izvršili našu akciju na folder sa više slika neophodno je da izaberemo File > Automate > Batch

photoshop-action-7.jpg

 

  • Prvi korak je da izaberemo akciju u polju “Set”, ja sam je nazvao “Resize image”
  • Drugi korak je da izaberemo folder gde se nalaze velike slike za smanjivanje veličine. Ispod polja “Source” na dugme “Choose…” biramo folder.
  • Treći korak je da izaberemo folder u kome ćemo da čuvamo smanjene slike. Ispod polja “Destination” na dugme “Choose…” biramo folder.

Klikom na OK započinjemo Akciju i čekamo dok se ne izvrši akcija na sve slike.

Još jedan dodatni free online alat koji je dobar za optimizaciju kvaliteta slika je Image Compressor pa možda nekome bude bio od koristi.

Ukoliko imate nekih pitanja slobodno me kontaktirajte.